TEXTY, NA KTERÝCH LZE STAVĚT

Vítejte

Vaše firemní dokumentace je výsledkem profesionální práce technických a marketingových specialistů. Je vizitkou Vaší společnosti a zároveň její konkurenční výhodou. Zda bude totéž platit také o překladech firemních dokumentů, je zcela v rukou jejich překladatele.

Jako inženýrka a překladatelka s dlouholetou praxí v německém prostředí nepoužívám při práci slovník, ale zdravý rozum.  Předpokladem kvalitního odborného překladu totiž není jen výborná znalost jazyka; je třeba rozumět i všem technickým souvislostem překládaného textu. [více …]

Nabídka služeb:

  • odborné překlady / němčina – čeština – slovenština
  • technická dokumentace a reklamní prospekty (na přání i v podobě pro tisk)
  • překlady prováděné přímo v Systému pro správu obsahu (CMS)
  • tlumočení
  • poradenství a podpora při Vašich obchodních aktivitách

[více …]

Dodávám překlady, které nevyžadují žádné dodatečné úpravy či opravy. [více …]

Z právního hlediska ručí výrobce za správnost překladu své technické dokumentace. Odborná kvalifikace Vašeho překladatele zde proto hraje zásadní roli. Mé členství v německém Spolkovém svazu tlumočníků a překladatelů (BDÜ) je pro Vás zárukou kvality, jelikož pro přijetí do této organizace platí přísná kritéria. [více …]

tschechisch-uebersetzer.de

Díky moderním internetovým technologiím dnes již sídlo překladatele nehraje roli. Jako překladatelka jazykových kombinací němčina, čeština a slovenština jsem samozřejmě k dispozici zákazníkům z celého Německa, Rakouska, Švýcarska, jakož i České republiky a Slovenska.